قرمز سبز آبي خاکستري
ـ در آنچه به عليّ سفارش كرده است ـ : اي علي! خواب دانشمند برتر ازعبادت عابد است . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت