قرمز سبز آبي خاکستري
دشمن ترينِ مردم نزد خداوند، كسي است كه مردم از زبانش بترسند . [.رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت